شرکت آرمینکو

کالیبراسیون

در این قسمت قصد داریم تا با شفاف سازی کالیبراسیون به اختصار این مهم را بررسی و نگاهی کوتاه به بخشی از

گواهی های کالیبراسیون اخذ شده این شرکت، برای انواع فریزر و محفظه های آزمایشگاهی آرمینکو بپردازیم.

بدیهی است گواهی نامه های دریافتی صرفاً جهت مطالعه و آشنایی بیشتر مشتریان در این قسمت قرار داده شده اند و هر گونه کپی برداری بدون ذکر مرجع تبعات قانونی در پی خواهد داشت.

کالیبراسیون چیست؟

کالیبراسیون، فرآیندی است که مطابقت با استاندارد را تعیین می کند.به مفهومی ساده کالیبراسیون، اندازه گیری و تعیین صحت کارکرد در مطابقت با مرجع تأیید شده است.

تعریف دقیق کالیبراسیون در استاندارد ملی ایران به شماره 4723 آمده است و اشاره دارد به کنترل صحت و دقت عملکرد های یک تجهیز نسبت به استاندارد مرجع آن .

هدف از کالیبراسیون چیست؟

1-اطمینان از مقادیرخوانده شده توسط دستگاه و صحت آن ها.

2-قابلیت رد یابی عملکرد دستگاه نسبت به استاندارد مرجع.

3- پیوستگی عملکرد دستگاه در طول زمان.

در مراجع بین المللی هدف اصلی از کالیبراسیون، قابلیت ردیابی یا دنبال کردن آمده است.قابلیت ردیابی یعنی ارتباط دادن مقدار یک استاندارد یا نتیجه یک اندازه گیری با مرجع های ملی یا بین المللی که نتیجه آن یافتن عدم قطعیت است.

چه دستگاه هایی نیاز به کالیبراسیون دارند؟

همه دستگاه های آزمایشگاهی!

به طور کلی تمامی دستگاه ها و تجهیزات آزمایشگاهی نیاز به کالیبراسیون دارند.اما نوع این فرآیند بسته به نوع تجهیز متفاوت است.


کالیبراسیون چه وقت باید انجام شود و چند بار؟

1-کالیبراسیون اولیه وسیله اندازه گیری، چگونگی کارایی مورد ادعای سازنده را به مشتری نشان می دهد.بدین مفهوم که سازنده ادعای ساخت تجهیز دقیق آزمایشگاهی با مشخصات ویژه ای را دارد و مشتری تنها با مشاهده، جستجو و نهایتاً بازدید و کار با تجهیز می بایست یا به سازنده اعتماد کند و یا محّکی برای آزمون ادعاهای ایشان داشته باشد.

نام این محّک کالیبراسیون است. شخص ثالثی که روی ادعاهای سازنده، صحه گذاری می کند و به مثابه کارشناسی که با دریافت هزینه روی کارکرد مشخص مقابل اظهار نظر می کند، خواهد بود.

2-کالیبراسیون های مجدد می توانند در بازه های زمانی مشخص تعیین شده و عدم قطعیت ها کماکان ثبت شده و قابل ردیابی باشند.

توجه داشته باشید، عدم قطعیت های اندازه گیری سبب اتخاذ تصمیمات نادرستی می شود که این تصمیمات ، ناشی از نتایج اندازه گیری فریبنده خواهد بود.

بنابراین هرچه آزمون، از دقت و اهمیت ویژه تری برخوردار باشد، زمان های دقیق تر و منظم تری برای کالیبراسیون های دوره ای تعیین می شود.


کالیبراسیون کجا انجام می شود؟

کالیبراسیون ها می توانند در آزمایشگاه های مرجع و یا هر مکانی که تجهیزات قابل حمل اندازه گیری موجود باشد، انجام پذیرند.تفاوتی در مکان کالیبراسیون به شرط اندازه گیری دقیق و داشتن تجیزات تست استاندارد، وجود ندارد.

کالیبراسون چه هزینه ای برایمان دارد؟

تعداد نقاط بررسی، پارامتر تأثیر گذار روی قیمت است.

ابتدا استاندارد را مطالعه و نقاط حساس را بیابید و سپس نقاط مورد نظر و روش اجرایی را تعیین کرده تا بتوانید از قیمت دقیق اطلاع حاصل کنید.


کالیبراسیون توسط چه سازمان ها یا شرکت هایی قابل انجام است؟

تمام شرکت ها دارای مجوز از سازمان استاندارد ملی ایران در حیطه مجوز خود، اختیار دار انجام فرآیند کالیبراسون هستند.برای اطلاع از اسامی شرکت ها و حدود اختیاراتشان در مجوز رسمی، می توانید به سایت اداره استاندارد ملی ایران مراجعه و نسبت به محل، نوع آزمون و شرایط ، از لیست رسمی انتخاب داشته باشید.

چگونه از خدمات مجموعه های ارائه دهنده کالیبراسون اطمینان حاصل کنیم؟

1-شرکت ها / سازمان ها را بررسی و اصلح را انتخاب کنیم.

2-در حین انجام فرآیند، حضور داشته باشیم.

شما برای انجام این فرآیند هزینه می کنید پس مانند هر خرید دیگری می بایست با دقت انتخاب کرده و در زمان کارشناسی حتماً حضور یابید

در پایان فرآیند، پس از بررسی پارامتر ها و عدم قطعیت ها توسط مجری، طی هفت روز کاری به شما گواهی نامه کالیبراسون تسلیم می شود.

اصل گواهی نامه کالیبراسون به منزله انجام این فرآیند مطابق با استاندارد درخواستی است و برای استفاده و یا ارائه به مراجع رسمی، قانونی و معتبر است.

عضویت در خبرنامه آرمینکو