شرکت آرمینکو


واحد تحقیق و توسعه


واحد تحقیق و توسعه آرمینکو در سال 1381 فعالیت خود را آغاز نمود. اما نقطه عطف فعالیت این واحد به سال 1390 بر می گردد. حضور مستمر در نمایشگاه های معتبر بین المللی، مطالعه آخرین دستاورد های منابع خارجی، کشف نقاط حساس تولید و به روز رسانی همگام با آخرین تکتولوژی های دنیا همواره در دستور کار این واحد است.

تلاش بسیاری جهت یافتن ایده های نو، بهینه سازی قطعات تبرید، کنترلرها، سنسورها و ... صورت گرفته است. فرآیند تست و گرفتن بازخورد روی بیش از 250 قطعه نمونه از قطعات اصلی و حساس در سال های گذشته انجام شده و قطعاً مسبب بهینه سازی در بسیاری از تولیدات بوده است.

نبود نمایندگان رسمی شرکت های مادر، وجود تحریم های اخیر و سنتی بودن بازارهای حرفه ای صنعت عمده مواردی هستند که تمامی تولید کنندگان ایرانی در صورتی که بخواهند به روز قدم بر دارند و در طراحی هایشان از دانش روز و قطعات مطمئن بهره گیرند به ناچار به آن برخورد می کنند. مصادیقی که هرگز برای تولید کنندگان کشورهای توسعه یافته یا در حال توسعه مطرح نیست و آنان تمامی تمرکزشان روی تولید تخصصی حوزه خود است.

سعی واحد تحیق و توسعه این شرکت، اشراف روی مباحث اقتصادی و بازرگانی نیز بوده تا همواره بتواند فعالیت مستمرتری ارائه دهد و یک هدف ویژه را بر اساس تفکر جمعی دنبال می کند و آن "کیفیت" است. امیدواریم مباحث یادشده صرفاً صحبت از خصایل نباشد و باور و اعتقادمان را راسخ تر کند.

عضویت در خبرنامه آرمینکو