دعوت به همکاری

مشخصات فردی و عمومی

نام

نام خانوادگی

جنسیت

نام پدر

محل تولد

تاریخ تولد

شماره ملی

شماره شناسنامه

دین

وضعیت نظام وظیفه

دارای کارت پایان خدمت

دارای معافیت

خرید خدمت

مشمول

در صورت معافیت نوع معافیت خود را ذکر فرمائید

تاریخ دریافت پایان خدمت یا معافیت:

آدرس محل سکونت:

کد پستی:

تلفن منزل :

تلفن همراه :

E-Mail :

وضعیت تاهل:

مجرد

متاهل

مدرک تحصیلی::

سابقه کار: :

عضویت در خبرنامه آرمینکو

×