شرکت آرمینکو


برنامه های آتی


ساختن آینده کاریست پر خطر، اما خطر آن از نساختن کمتر است.

پیتر دراکر

در طول فعالیت بیش از چهار دهه آرمینکو، همراهی شما بهترین سرمایه و رضایت شما بیشترین انگیزه بوده است. همواره می کوشیم تا با بینش صحیح، راستگویی، آسان نگری و خرد گروهی هر چه بهتر در خدمت شما گرامیان باشیم. برای این مهم مانند دهه های گذشته سعی در ارتقای اهداف برای آینده به شرح زیر خواهیم داشت:

1- توسعه سبد محصولات

2- مدیریت و بهینه سازی مستمر مصرف انرژی محصولات

3- توسعه سطح ارتباطات برون سازمانی با مشتریان و استفاده از جدیدترین ابزارهای فرا ارتباطی

4- ارتقای سطح کیفی محصولات و خدمات

5- ایجاد مزیت های رقابتی جهت تامین نیاز بازارهای منطقه و بین المللی

6- به روز رسانی تولید و همگام سازی با آخرین دستاوردهای فنی

7- بینش ماندگاری به جای فروش مطلق

8- استفاده از به روز ترین نرم افزارهای طراحی و مدیریت تولید

9- همراهی و همکاری مستمر با انجمن های علمی، تخصصی، دانشگاه ها ومراکز تحقیقاتی و پژوهشی

10- پای بندی به رعایت اصول زیست محیطی، انرژی و منابع طبیعی

عضویت در خبرنامه آرمینکو