برنامه های آتی


ساختن آینده کاریست پر خطر، اما خطر آن از نساختن کمتر است.

پیتر دراکر

در طول فعالیت بیش از چهار دهه آرمینکو، همراهی شما بهترین سرمایه و رضایت شما بیشترین انگیزه بوده است. همواره می کوشیم تا با بینش صحیح، راستگویی، آسان نگری و خرد گروهی هر چه بهتر در خدمت شما گرامیان باشیم. برای این مهم مانند دهه های گذشته سعی در ارتقای اهداف برای آینده به شرح زیر خواهیم داشت:

1- توسعه سبد محصولات

2- مدیریت و بهینه سازی مستمر مصرف انرژی محصولات

3- توسعه سطح ارتباطات برون سازمانی با مشتریان و استفاده از جدیدترین ابزارهای فرا ارتباطی

4- ارتقای سطح کیفی محصولات و خدمات

5- ایجاد مزیت های رقابتی جهت تامین نیاز بازارهای منطقه و بین المللی

6- به روز رسانی تولید و همگام سازی با آخرین دستاوردهای فنی

7- بینش ماندگاری به جای فروش مطلق

8- استفاده از به روز ترین نرم افزارهای طراحی و مدیریت تولید

9- همراهی و همکاری مستمر با انجمن های علمی، تخصصی، دانشگاه ها ومراکز تحقیقاتی و پژوهشی

10- پای بندی به رعایت اصول زیست محیطی، انرژی و منابع طبیعی

عضویت در خبرنامه آرمینکو

×