شرکت آرمینکو


بازارچه-اجاره یخساز


در این قسمت دو خدمت در قالب واگذاری محدود در نظر گرفته شده است :

1-واگذاری یخساز حبه ای

2-واگذاری یخساز پولکی

برای مورد اول یک دستگاه یخساز حبه ای از سری قدیم تولید آرمینکو با ظرفیت نسبی تولید یخ 250 کیلوگرم در 24 ساعت آماده واگذاری است.در صورت درخواست دستگاه فوق، لطفأ درخواست خود را کتبأ به شماره نمابر دفتر مرکزی آرمینکو ارسال تا استعلام شرایط و قیمت یخساز به اطلاع شما برسد.لازم به ذکر است این واگذاری به صورت محدود و با حداکثر زمان 30 روز بوده و مفاد آن در حال آماده سازی است.

برای مورد دوم، شرایط واگذاری و جدول دستگاه ها متعاقبأ در وب سایت منتشرخواهد شد.

بدیهی است این طرح های واگذاری به صورت آزمایشی بوده و امکان تغییر جزئی یا کلی پس از دریافت بازخورد مشتری وجود خواهد داشت.

دیاگرام شرایط واگذاری یخساز های آرمینکو:

عضویت در خبرنامه آرمینکو