شرکت آرمینکو


آموزش


واحد آموزش شركت آرمینکو فعالیت خود را از سال 1390 با بهره گیری از تكنولوژی و استانداردهای روز دنیا به صورت تخصصی شروع نموده است .

در این راستا دو طرح آماده شده است:

- آموزش در محل کارخانه شرکت آرمینکو

- آموزش در محل متقاضی

برگزاری دوره آموزشی در محل متقاضی

دوره در محل متقاضی با حداكثر 5 تن تشكیل می گردد و امكانات كمك آموزشی از سوی این واحد به سایت برگزاری ارسال می شود. شركت كنندگان در دوره از تجهیزات كمك آموزشی متناسب با نوع دستگاه خود ؛ برخوردار خواهند بود.

در پایان دوره نیز گواهی نامه ای بسته به دوره آموزشی آماده و به دست شرکت کننده خواهد رسید.

توجه داشته باشید آموزش تنها مختص مشتریان و افراد معرفی شده ایشان بوده و به صورت عمومی برگزار نمی شود.

عضویت در خبرنامه آرمینکو